Jäsenkirjeet

Siht.Marke Kaskimies Pj.Pirjo Ristevirta 3718

Vas: Yhdistyksen sihteeri Marke Kaskimies ja puheenjohtaja Pirjo Kivelä-Ristevirta. Kuva: Pirjo Sipilä